facebook Instagram icon bip youtube                    

 
 
 
 
radosne dziecko

edukacja

rodzina

wychowanie

dziewczynka

zabawa  i  nauka

Procedury Bezpieczeństwa

covid p 3

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w Przedszkolu nr 3 w Wągrowcu obowiązują Procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem lub zagrożeniem wystąpienia choroby COVID -19. Stosowania się do procedur dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Wągrowcu.

 

Celem procedur jest:

 lista zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

 lista ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na przedszkola obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

 lista Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w całości wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

Poniżej publikujemy pełny tekst procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Przedszkolu nr 3 w Wągrowcu w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem lub zagrożeniem wystąpienia choroby COVID -19.

 

Procedury Bezpieczeństwa      button