facebook Instagram icon bip youtube                    

 
 
 
 
radosne dziecko

edukacja

rodzina

wychowanie

dziewczynka

zabawa  i  nauka

O Nas

dzieciPrzedszkole nr 3 w Wągrowcu jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska w Wągrowcu. Nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 

Przedszkole działa na podstawie :

 

lista Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.).

 

lista Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz. 425 z 1991r. z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 

lista Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3,poz.19 z póź.zm.).