facebook Instagram icon bip youtube                    

 
 
 
 
radosne dziecko

edukacja

rodzina

wychowanie

dziewczynka

zabawa  i  nauka

Informacja dla Rodziców

boy with heartDrodzy Rodzice,

W związku z wznowieniem zajęć opiekuńczych w przedszkolu z dniem 25.05.2020 w zmienionych warunkach pracy prosimy o zapoznanie się zamieszczonymi poniżej zaleceniami oraz ich ścisłe przestrzeganie.

 

1. Dzieci można przyprowadzać do przedszkola w godz.06:30-08:30. Po godz.08:30 w danym dniu dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci do lub z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny minimum 2 metry oraz być zaopatrzeni w rękawiczki i maseczki.

 

3. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

 

4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 

 

 

Rodzice, którzy zapisali dzieci od 25 maja 2020 do przedszkola zobowiązani są dostarczyć do piątku 22.05.2020:

 

punktor 3 komplety podpisanej odzieży – ze względu na 72 godzinną kwarantannę, której odzież musi zostać poddana,

 

punktor ręcznik

 

Przypominamy, że dzieci powinny być przygotowane przez Rodziców do funkcjonowania w przedszkolu na innych warunkach. Dzieciom nie wolno również przynosić z domu żadnych przedmiotów.